NISSAN VÄHENDAB SÜSINIKDIOKSIIDI HEITKOGUSEID 22,4% VÕRRA / AUTOSPIRIT / Uudised

NISSAN VÄHENDAB SÜSINIKDIOKSIIDI HEITKOGUSEID 22,4% VÕRRA

  • Jätkusuutlikkuse aruandes rõhutatakse taastuvenergia suuremat tarbimist, seda, et uute mudelite juures on kasutatud rohkem ringlussevõetavaid materjale ja et elektriautod hõlvavad turul üha suuremat osa.
  • Nissan on süsiniku avalikustamise projekti (Carbon Disclosure Project) järgi edukaim autotootja.

Nissan Motor Co., Ltd. on avaldanud oma iga-aastase jätkusuutlikkuse aruande, millest nähtub, et viimasel aastakümnel on rahvusvahelise autotootja süsinikdioksiidi (CO2) heitkogused vähenenud 22,4%.

Tänu edule heitkoguste vähendamisel, heitmevabade sõidukite edendamisel ja oma rajatistes energia säästmisel on Nissanist saanud süsiniku avalikustamise projekti järgi üks edukamaid autotootjaid, kes teeb kliimamuutustega toimetulekuks koostööd tuhandete ettevõtetega.

 

Nissani jätkusuutlikkuse juht Hitoshi Kawaguchi ütles: „Meie eesmärk on tagada käesoleval aastal peale täiselektriliste sõidukite edendamise ja säästlikkuse poole püüdlemise ka Nissani keskkonnaprogrammi Nissan Green Program raames täiendavad keskkonnaalased edusammud energia ja ressursside mitmekesisuse, säästlikkuse ja ringlussevõtu vallas. See peegeldab kõikide Nissani töötajate ja koostööpartnerite jätkuvaid jõupingutusi kooskõlas meie ettevõtte keskpikkade eesmärkidega."

Jätkusuutlikkuse valdkonnas tehtud täiustused peegeldavad selliseid projekte nagu Nissani energia säästmise alane koostöö (Nissan Energy Saving Collaboration, NESCO), mille käigus mõõdetakse energiakadu Nissani tehastes. Mullu moodustas ettevõte ka uue meeskonna Resource NESCO, mille ülesanne on veekasutuse parandamine ja ringlussevõetavate materjalide kasutusmäära suurendamine 25% võrra äsja turule toodud mudelite puhul 2016. majandusaastal. 

Nissani edusammud jätkusuutlikkuse vallas on tänu 2002. aastal esimest korda kasutusele võetud Nissani keskkonnaprogrammi edule kiirenenud. Kõige uuemas versioonis (NGP2016) on seatud julged eesmärgid vähendada Nissani keskkonnamõju ja ressursside tarbimist 2016. aastaks. 

Süsiniku jalajälje vähendamine 

Viimasest jätkusuutlikkuse aruandest nähtub, et CO2 taseme vähendamine Nissani rajatistes kujutas endast 22,4% paremat tulemust võrreldes 2005. majandusaasta tasemega. 

Nissani heitkoguste vähendamise meetmed hõlmavad järgmist:

  • Nissan UK paigaldas oma Sunderlandi tehasesse 10 tuuleturbiiniga ühendamiseks 19 000 päikesepaneeli, tekitades nii piisavalt võimsust igal aastal üle 31 000 auto valmistamiseks. Päikesepaneelidest ja tuuleturbiinidest saadav energia moodustab 7% tehase kogukasutusest.
  • Alates 2013. aastast moodustab Nissan Mexico taastuvate energiaallikate, sh tuuleenergia ja biomassi kasutamine, 50% Aguascalientese tehases kasutatavast energiast.
  • Nissan täiustas uute meetodite seas, millega suurendatakse Jaapanis puhta energia kasutamist 8%-lt 16%-le, energia hankimist palju energiat tarbivates tehastes, sh tehniliste lahenduste keskuses (Technical Center), Tochigi tehases, Oppama tehases, Yokohama tehases ja Zama operatsioonide keskuses (Operation Center).

Rajatistes energia tarbimise ja heitkoguste vähendamise jõupingutused langesid kokku jätkuva uuendustegevusega heitmevabade sõidukite väljaarendamisel. 

Nissan oli üks esimesi autotootjaid, kes tõi maailma keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja klientide uue põlvkonna ootuste rahuldamiseks turule maailma enim müüdud elektriauto LEAFi.

Turu hõlvamine heitmevabade sõidukite poolt

Alates LEAFi turuletoomisest on müüdud üle 200 000 Nissan LEAFi. Samuti on ettevõte muutnud heitmevabad sõidukid tarbijate jaoks ihaldusväärsemaks selliste algatuste abil nagu:

  • USAs programm „No Charge to Charge”, mis pakub uue LEAFi liisimisel või ostmisel kahe aasta jooksul tasuta juurdepääsu laadimisjaamadele, on laienenud 15 linna, sh San Franciscosse, Los Angelesesse, Seattle’isse ja Portlandi.
  • Euroopas tegi Nissan koostööd elektrihaldusspetsialisti Eatoniga. Sellega tagatakse, et elektrisõidukite akud leevendavad pärast auto kasutusea lõppu kliimamuutuste mõju. See saavutatakse kaubanduslikult tasuvate energiasalvestus- ja ‑juhtimiskeskuste loomisega, mis annavad Nissani liitium-ioonakudele uue jätkusuutliku elu pärast seda, kui nende kasutamine autodel on lõppenud.
  • Nissan teeb Euroopa suuruselt teise elektriettevõtte Eneliga koostööd uudse V2G-süsteemi (Vehicle to Grid) väljatöötamise nimel. See süsteem võimaldab nii autojuhtidel kui ka elektritarbijatel toimida eraldi energiakeskustena, mis pakub võimalust elektrit salvestada, kasutada või elektrivõrku tagasi suunata.
  • LEAFi võimsatesse liitium-ioonakudesse talletatud elektriga saab ohutult ja mugavalt varustada kodu LEAF to Home’i elektrivarustussüsteemi abil.
  • 2015. majandusaastal paigaldati Nissani klientide kodudesse Jaapanis 1119 laadimisjaama, et suurendada elektriautode kasutust igapäevasõitudel.

Nissan on pühendunud täiustamisele meie neljas põhivaldkonnas: turu hõlvamine heitmevabade sõidukite poolt, kütusesäästlike sõidukite laienenud valik, ettevõtte süsiniku jalajälje vähendamine ja uute loodusvarade kasutuse vähendamine.

Jätkusuutlikkuse aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult Nissani kaheksa jätkusuutlikkuse strateegia saavutusi, mis hõlmavad keskkonda, ohutust, heategevust, kvaliteeti, väärtusahelat, töötajaid, majanduslikku panust, ettevõtte üldjuhtimist ja sisekontrolle.

Vt tegevjuhi Carlos Ghosni sõnumit jätkusuutlikkuse aruande kohta.

Vt täielikku 2016. a jätkusuutlikkuse aruannet.