NISSAN: SUURENEV ÕHUSAASTE JA PARIMATE ÕHUPUHASTITE KOHTA TEHTAVATE INTERNETIPÄRINGUTE ARV KASVAVAD KÄSIKÄES / AUTOSPIRIT / Uudised

NISSAN: SUURENEV ÕHUSAASTE JA PARIMATE ÕHUPUHASTITE KOHTA TEHTAVATE INTERNETIPÄRINGUTE ARV KASVAVAD KÄSIKÄES

Nissan, mis tõi välja maailmas enim müüdud heitgaasivaba elektrisõiduki Nissan LEAF, tutvustas täna andmeid, mille kohaselt langeb õhusaaste suurenemine Euroopa pealinnades kokku Euroopa elanike parema terviseteadlikkusega. Ilmneb, et tarbijad on rohkem kui eales varem huvitatud terviseküsimustest ja püüavad üha sagedamini leida ise lahendusi õhu puhtamaks muutmiseks.

 

Märksõna „parim õhupuhasti” internetipäringute arv on Ühendkuningriigis kasvanud üle 750%, kusjuures kõige agaramalt kasutati seda 2016. aasta juunis – siis oli selle kasutamissagedus viimase kümne aasta suurim. Peale selle huvitab inimesi õhukvaliteet oma kodulinnas: otsisõna „õhukvaliteedi indeks” kasutamissagedus on uskumatult palju kasvanud – tervelt 750% ja otsisõna „õhusaaste faktid" 350%[i]

Samal ajal, kui õhukvaliteet Euroopas on endiselt murettekitav, on Nissan hoogustanud oma pingutusi heitmevaba transpordi valdkonnas, uurides tehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid tagada säästva ja jätkusuutliku elukeskkonna. Lisaks täiselektriliste sõidukite Nissan LEAF ja e-NV200 tootmisele teatas Nissan suuremahulisest koostööst energiatarnijaga Enel, et katsetada kõikjal Euroopas sõiduki-jaotusvõrgu tehnoloogiat – viimane tähendab, et elektrisõidukitest saavad keskkonnasäästlikud ja mobiilsed energiakeskused, mis saavad kasutada jaotusvõrgus leiduvat energiat ja seda sinna ka tagasi suunata.

Nissan on ka kinnitanud oma plaane liituda kodumajapidamiste energiasalvestuslahenduste turuga, tuues veel sel aastal koostöös elektrihaldusettevõttega Eaton välja energiasalvestusseadme xStorage. Peale selle, et süsteem annab Nissani elektriautode akudele „uue elu”, pakub see klientidele täielikult integreeritud energiasalvestuslahendust, mis usaldab energiahalduse ja -jaotuse tagasi tarbija kätesse.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas hiljuti, et enam kui 80% inimestest, kes elavad linnapiirkondades, kus jälgitakse õhukvaliteeti, puutuvad kokku õhuga, mis ei vasta WHO seatud normidele. Seega võib öelda, et tegu on üleilmse probleemiga.[ii] Sellest annavad tunnistust teated halva õhukvaliteediga päevadest mitmetes Euroopa pealinnades, sh ka Pariisis, kus saaste piiramiseks on pooltel päevadel lubatud kasutada autosid, mille numbrimärk lõpeb paarisarvuga, ja ülejäänud päevadel sõidukeid, mille numbrimärk lõpeb paaritu arvuga.

Nissan Europe’i elektrisõidukite osakonna direktor Gareth Dunsmore ütles: „Oleme kaua suhtunud õhusaastesse kui probleemi, millega on hädas inimesed kusagil kaugel, teises maailma otsas. See on ekslik arusaam, sest õhusaaste avaldab mõju linnadele ja nende elanikele siinsamas Euroopas. Igaühel – ka meil endil – on selles oma osa, kuid loodame, et liigume õiges suunas, investeerides heitgaasivabasse tehnoloogiasse ning pingutades selleks, et aidata inimestel elada tervislikumalt, arukamalt ja keskkonnasäästlikumalt.

Hiljutiste aruannete[iii] alusel prognoositakse, et aastaks 2021 on üleilmse õhupuhastite turu väärtus rohkem kui 59 miljardit USA dollarit, kusjuures seda suundumust toetavad õhusaaste suurenemine ja tarbijate kasvav teadlikkus terviseküsimustes. Eelnevast ajendatuna teevad tarbijad tervise kaitsmiseks muudatusi oma elustiilis.

„Nissan LEAF – maailmas enim müüdud täiselektriline auto, mille sõiduulatus on pärast üht laadimiskorda kuni 250 km – on tänapäeva tarbijate jaoks ideaalne transpordilahendus. Halb õhukvaliteet mõjutab meid kõiki ja iga müüdud heitgaasivaba sõiduk viib meid sammu lähemale puhtamale ja tervislikumale linnakeskkonnale,” lisas Dunsmore.

Samal ajal kui mure inimeste tervise pärast aina süveneb, on halb õhukvaliteet ähvardanud viimase kahe aasta jooksul mitmel korral suurlinnades liikluse täielikult halvata. Nissan on alates täiselektrilise ja heitgaasivaba Nissan LEAFi turuletoomisest 2010. aastal olnud täiselektriliste sõidukite turu lipulaev. Tänu sellele, et ollakse keskendunud nutikate transpordilahenduste massidesse viimisele, vurab nüüdseks kõikjal maailmas ringi pea 230 000 Nissan LEAFi, neist peaaegu 60 000 Euroopas.