NISSAN VAATAB EUROOPAS HILJUTI ALGUSE SAANUD ÜRITUSTE SARJA VALGUSES TULEVIKKU / AUTOSPIRIT / Uudised

NISSAN VAATAB EUROOPAS HILJUTI ALGUSE SAANUD ÜRITUSTE SARJA VALGUSES TULEVIKKU

  • Ürituste sari Nissan Futures hakkab rajama teed järgmise põlvkonna transpordilahendustele.
  •  Londonis toimuva esimese ürituse põhiteema on läbimurded elektrisõidukite akutehnoloogia vallas.
  •  Üritus arendab edasi Nissani nägemust rohelisemast, puhtamast ja jätkusuutlikumast tulevikust.

Nissan teatas esimest korda kaubamärgi ajaloos Euroopas uue ürituste sarja alustamisest, mille eesmärk on laiendada transpordilahenduste arutelu uutesse valdkondadesse väljaspool autotööstust. Nissan Futures järgib Nissani nutikate transpordilahenduste visiooni Genfi autonäitusel aasta alguspoolel ja kinnitab Nissani pühendumust tulevikule, mis on vähem ülekoormatud ja rohkem ühendatud ning innustab inimesi ja ettevõtteid järgima nutikamat eluviisi.

Nissani nutikate transpordilahenduste eesmärgiks on heitgaasivabad sõidukid ja õnnetusteta maanteed ning Nissani toote- ja tehnoloogiaarenduse juhtimine, kinnistades ettevõtte tähtsaid otsuseid autode jõuseadmete, sõiduviisi ja autode integreerumise kohta ühiskonnas. Nissan Futures hakkab nende probleemidega kohe tegelema, pakkudes Nissanile ja selle partneritele platvormi transpordilahenduste arendamiseks.

Esimene üritus, mida juhib Nissani Euroopa juhatuse esimees Paul Willcox, leiab aset Londonis ja seal astuvad üles külalisesinejad, näiteks National Gridi tegevjuht Steven Holliday, samuti esinejad uutest tehnoloogiaettevõtetest Pavegen ja Chargifi. Teadaannetest, sütitavatest kõnedest ja demodest koosnev üritus ühendab tööstuste juhid, meedia, partnerid ning huvirühmad vestlustes, mille eesmärk on panna alus nutikate transpordilahenduste revolutsioonile.

Üritusel teeb Nissan mitu murrangulist avaldust seoses elektriautode ja järgmise põlvkonna akutehnoloogiaga. Need on muu hulgas järgmised.

  • Suur sõiduki-jaotusvõrgu katse Ühendkuningriigis koostöös energiapakkujaga ENEL, mille käigus varustavad Nissani elektriautod Ühendkuningriigi riiklikku energiavõrku tõhusa ja paindliku energiaallikaga. Sõiduki-jaotusvõrgu katses osaleb 100 sõidukit ja sellega alustatakse Ühendkuningriigis käesoleva aasta jooksul. Katse võimaldab Nissani elektriautode omanikel anda oma sõiduki akupaketist üleliigne energia tagasi Ühendkuningriigi energiavõrku, mis loob kulutõhusa, jätkusuutliku ning usaldusväärse energiaallika, võimaldades samas tarbijatel raha teenida.
  • Murranguline uus kodumajapidamiste energiasalvestussüsteem nimega xStorage, mis töötati välja koostöös energiahalduse ühe juhtiva tootjaga Eaton. Peale selle, et süsteem annab Nissani elektriautode akudele uue elu, pakub see klientidele täielikult integreeritud energiasalvestuslahendust, mis usaldab energiahalduse ja -jaotuse tagasi tarbija kätesse. 

Nissan Europe’i esimees Paul Willcox ütles: „Nissan Futuresi sari sai teoks tänu Nissani tungivale soovile anda oma panus turvalisema ja jätkusuutlikuma tuleviku loomisele kõigi jaoks ning kõikjal. Enam ei piisa sellest, et autotootjad töötavad omaette, sest homsete väljakutsete jaoks on vaja lahendusi, mis ületavad tavapärase igapäevaelu piire. Nissan Futuresi alustamisega on tehtud vaid esimene samm nutika tuleviku suunas, kus nutikatel transpordilahendustel on palju suurem tähtsus. Turu suurima elektriautode lahenduste pakkujana oleme kindlad, et suudame sellele väljakutsele vastu astuda ajal, kui linnad ja linnakeskkonnad terves Euroopas peavad rinda pistma suurte probleemidega.”

Nissan Futuresi avakohtumine järgneb hiljutise Nissani nutikate transpordilahenduste nõuandekomitee moodustamisele, mis toob kokku tööstuse tippjuhid, kes hakkavad tegelema meie aja ühe suurema probleemiga – liikuvuse tulevik ning nutikam ja puhtam elukeskkond. Nõuandekomitee, mida juhib Nissani Euroopa elektriautode osakonna juht Gareth Dunsmore ja mis koosneb 12 liikmest üle terve Euroopa, saab kokku kaks korda aastas osana kestvast partnerlusest ja tegevusprogrammist.