TULEVIKUTANKLA / AUTOSPIRIT / Uudised

TULEVIKUTANKLA

Elektrisõidukite juhttootja Nissan esitles esimest korda tulevikutankla ideekavandit, mis on välja töötatud koostöös uuendusmeelse arhitektuuribürooga Foster + Partners; Gherkini kogemus Londonis, säästvad linna üldplaneeringud, kaasa arvatud Masdar City ja kaubamärkide peakontorid – nt Apple’i linnak Californias.

20 sekundiline esitlusklipp annab põgusa ülevaate ideelahendusest, mis tuuakse avalikkuse ette järgmise aasta märtsis.

Foster + Partnersi disainiosakonna direktor David Nelson märkis: „Järgmisel aastakümnel on isesõitvad autod, tehisintellekt ja parem ühenduvus valdkonnad, kus areng on väga kiire. Meie kui arhitektide ülesanne on selliseid muutusi tagant tõugata ja toetada.”

 

„Kui soovime luua elanike huve teenivaid linnu, siis tuleb neid arengusuundi ette aimata ja tehnoloogiaid omavahel lõimida, et tagada inimestele sujuv ja ilma igasuguste tõrgeteta kasutuskogemus.”

Esitlusklippi, milles figureerib enim müüdud täiselektriline Nissan LEAF, saab vaadata siin [hyperlink]. Eelmisel kuul tutvustas Nissan 7 kW juhtmeta laadijat, mis suudab öö jooksul laadida täis mõne suurema akumooduli, näiteks 60 kWh mooduli, mis tagab 500 km sõiduulatuse. Mooduli väljatöötamisega tegeletakse praegu Jaapanis Atsugis asuvas peamises uurimis- ja arenduskeskuses.

Kõrgtehnoloogiliste toodete strateegia peadirektor Richard Candler sõnas: „Oleme liikunud heitmevaba transpordi esirinnas alates aastast 2010 ning soovime selle projektiga innustada inimesi meiega sel teel ühinema.”

„Maailm meie ümber on pidevas muutumises ja see on väga põnev. Kuna omavahel ühendatud linnu tekib üha enam juurde, saab tankimisvõimalused lõimida otse igapäevaellu ja sõltumatud taristud võivad jääda minevikku.”

Seejärel toimus  sel nädalal Pariisis ÜRO 21. kliimamuutuste konverents (COP21), kus Nissan esitles uuenduslikku V2G (omavahel ühendatud elektrisõidukite ja -võrgu) süsteemi ja edusamme vanade akude kasutuselevõtul. Tänu sellele süsteemile saavad autod toimida iseseisvate energiasõlmedena, mis suudavad elektrienergiat salvestada, kasutada või tagasi võrku suunata.

Lisateavet Nissani toodete, teenuste ja loodussäästlikule transpordile pühendumuse kohta leiate veebileheltwww.nissan.eu/experience-nissan.html.