NISSAN AVALDAB 2013. AASTA ESIMESE POOLE FINANTSTULEMUSED / AUTOSPIRIT / Uudised

NISSAN AVALDAB 2013. AASTA ESIMESE POOLE FINANTSTULEMUSED

Nissan Motor Co., Ltd. avaldas 31. märtsil 2014 lõppeva majandusaasta esimese poole majandustulemused ja 2013. majandusaasta teise kvartali tulu.

 

Nissani juhtkonna esitatud esialgsed tulemused 2013. majandusaasta esimese poole kohta (2013. majandusaasta algusest kuni tänaseni korrigeeritud keskmiste valuutakursside (130 jeeni = 1 euro) põhjal):

  • puhastulu 40,1 miljardit eurot;
  • kasum põhitegevusest 2,04 miljardit eurot;
  • normaalkasum 1,78 miljardit eurot;
  • puhaskasum 1,46 miljardit eurot.

Kuigi puhastulu suurenes 14,7% võrra 40,1 miljardi euroni ja puhaskasum 6,5% võrra 1,46 miljardi euroni, on Nissan oma esialgse aastaprognoosi üle vaadanud, võttes arvesse Euroopa loidu turuseisu, oodatust suuremaid kulusid toodete tagasikutsumisele ja kõikuvat nõudlust mitmel olulisel areneval turul. Ettevõtte teatas ka mitmest organisatsioonilisest muutusest, mis peaks Nissani tulemusi parandama ja tagama, et ettevõte täidab oma keskpikka äriplaani Power 88 ja saavutab oma põhitegevusest 8% kasumi.

 

„Nissani tulemused peegeldavad suuremat nõudlust meie uute toodete järele Jaapanis ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas," märkis Nissani president ja tegevdirektor Carlos Ghosn. „Sellele vastandusid keerulised tingimused Euroopas, kõikuv nõudlus mitmel olulisel areneval turul ja oodatust suuremad kulud toodete tagasikutsumisele."

 

„Siiski võimaldavad ettevõtte selle finantsaasta tulemused saavutada positiivse rahavoo ja tagada aktsionäridele korraliku tulu," lisas ta.

 

Ettevõte avaldas 31. märtsil 2014 lõppeva majandusaasta kohta järgmise esialgse parandatud väljavaate.

  • Puhastuluks prognoositakse 86,15 miljardit eurot.
  • Kasum põhitegevusest on tõenäoliselt 4,62 miljardit eurot.
  • Normaalkasum on tõenäoliselt 4,19 miljardit eurot.
  • Puhaskasumiks prognoositakse 2,73 miljardit eurot.