NISSAN TUTVUSTAB UUT KESKPIKKA LOODUSSÄÄSTLIKKUSE KAVA / AUTOSPIRIT / Uudised

NISSAN TUTVUSTAB UUT KESKPIKKA LOODUSSÄÄSTLIKKUSE KAVA

Nissan Motor Co., Ltd. kuulutas välja oma uue kuus aastat kestva loodussäästlikkuse kava Nissan Green Program 2016 (NGP 2016). Uus kava keskendub kolmele valdkonnale: CO2-jalajälje vähendamine, üleminek taastuvenergiale ja Nissani kasutatavate ressursside mitmekesistamine.
 
NGP 2016 on ettevõtte kolmas keskpikk loodussäästlikkuse kava ja selles on seatud eesmärgiks saavutada 2016. majandusaasta lõpuks:
esikoht heitevabade sõidukite seas - terves Renault'-Nissani liidus ulatub heitevabade sõidukite kogumüügiarv 1,5miljonini;
eesrindlik kütusesäästlikkus - kütusesäästlikkus paraneb 35% võrreldes kontserni 2005.aasta keskmise näitajaga, arvestades kõiki Jaapanis, Hiinas, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides müüdud sõidukeid;
silmapaistvalt väike kontserni CO2-jalajälg - kontserni tegevuse käigus tekkiva CO2 heitkogust vähendatakse võrreldes 2005. aastaga 20% iga toodetud sõiduki kohta;
liidrikoht kinnise tootmistsükli ringlussevõtu valdkonnas - ringlussevõetavate materjalide kasutusmäära suurendatakse 25%ni.
„Üha enam tarbijaid nõuab oma tõekspidamistega sobivaid tooteid, sealhulgas vähese CO2-heitega sõiduautosid ja veokeid. Samal ajal kasutame ka tehnoloogiat, millega muuta oma tehased keskkonnasäästlikumaks ja tõhusamaks," ütles Nissani president ja tegevdirektor Carlos Ghosn. „Nissan tahab aidata kaasa säästlikuma ühiskonna loomisele - nii planeedi hüvanguks kui ka selleks, et kasutada ära märkimisväärset konkurentsieelist ja strateegilist eristumisvõimalust üleilmses tootmissektoris."
 
NGP 2016 on üks tugisammas (mis hõlmab säästlikkust) Nissani programmis Blue Citizenship. See on ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegiline platvorm, mis keskendub kolmele valdkonnale: säästlikkusele, liikuvusele ja kogukonnale. Tänane NGP 2016 väljakuulutamine on esimene paljudest Blue Citizenshipi raamesse kuuluvatest sündmustest.
 
NGP 2016 täpsemad plaanid:
 
1) esikoht heitevabade sõidukite seas - terves Renault'-Nissani liidus ulatub heitevabade sõidukite kogumüügiarv 2016. aastaks 1,5 miljonini. Liidu nimel juhib Nissan koos strateegilise partneri Daimleriga täiesti uue kütuseelemendiga elektrisõiduki arendamist;
 
2) eesrindlik kütusesäästlikkus - kütusesäästlikkus paraneb 35% võrreldes kontserni 2005. aasta keskmise näitajaga. Selleks tuuakse Jaapanis, Hiinas, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides mitmes segmendis turule oma klassi parimat kütusesäästlikkust võimaldavaid tooteid, muu hulgas:
täiesti uus esirattaveoline hübriidajamiga mudel;
täiesti uus pistikühendusega hübriidsõiduk, mis põhineb Nissani ainulaadsel tehnoloogial; 
uue põlvkonna variaatorkäigukast, mille kogutootmisarv jõuab pärast 1992.aasta esmatutvustust Nissanis 20miljonini;
3) silmapaistvalt väike kontserni CO2-jalajälg - kontserni tegevuse käigus tekkiva CO2 heitkogust vähendatakse võrreldes 2005. aastaga iga toodetud sõiduki kohta 20%. Selleks tuleb:
laiendada mõõdetavate eesmärkide kohaldamisala ning hõlmata peale tehaste ka logistikat, kontoreid ja müügiesindusi;
juurutada tootmises ja sellega seotud rajatistes taastuvate energiaallikate kasutamine;
4) liidrikoht kinnise tootmistsükli ringlussevõtu valdkonnas - Nissan seab esimese autotööstusettevõttena ringlussevõtu eesmärgi ja võtab kasutusele kinnise tootmistsükli kõikehõlmava ringlussevõtukava, kuhu kuuluvad ka teras, alumiinium ja plast. Olulisemad eesmärgid:
saavutada 2016. aastaks ringlussevõetavate materjalide kasutusmääraks 25%;
kasutada tootmisjäätmetest või romusõidukitest ja nende osadest pärit ringlussevõetud materjale uutes sõidukites;
vähendada haruldaste muldmetallide kasutamist.
NGP 2016 üksikasjad leiate siit:
http://www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/APPROACH/GREENPROGRAM/