NISSAN SAI 2009. MAJANDUSAASTA III KVARTALIS 45 MILJARDIT JEENI PUHASKASUMIT / AUTOSPIRIT / Uudised

NISSAN SAI 2009. MAJANDUSAASTA III KVARTALIS 45 MILJARDIT JEENI PUHASKASUMIT

YOKOHAMA, 9. veebruar 2010. Autotootja Nissan Motor Co., Ltd. avaldas täna nii 31. märtsil 2010 lõppeva 2009. majandusaasta kolmanda kvartali tulemused kui ka esimese üheksa kuu tulemused. Ettevõtte maksustamisjärgne konsolideeritud puhaskasum oli kolmandas kvartalis 45 miljardit jeeni (480 miljonit USA dollarit, 340 miljonit eurot). Oodatust paremate tulemuste peamised põhjused olid automüüki toetavad soodustused suurematel turgudel, müügimahu kasv Hiinas ning üleilmsele finants- ja majanduskriisile järgnenud vastumeetmete tõhus elluviimine.
 
Puhastulu oli 1.9962 triljonit jeeni (21.33 miljardit USA dollarit, 15.01 miljardit eurot), kas oli eelmise aastaga võrreldes 9.9%. Kasum põhitegevusest oli 134,1 miljardit jeeni (1,43 miljardit USA dollarit, 1,01 miljardit eurot) ja kasumimarginaal ulatus 6,7%-ni. Normaalkasum oli 112,7 miljardit jeeni (1,2 miljardit USA dollarit, 850 miljonit eurot).
 
„Meie tulemused 2009. majandusaasta kolmandas kvartalis on lootustandvad ja need näitavad, et võetud vastumeetmetest on abi," ütles Nissani president ja tegevjuht Carlos Ghosn. „Oleme arvamusel, et hoolimata kolmanda kvartali headest tulemustest on maailmamajanduse olukord endiselt muutlik ja ebakindel ning me oleme ettevaatlikud seni, kuni näeme kindlaid märke, et majanduse taastumine on kõikjal püsiv."
 
2009. aasta oktoobrist kuni detsembrini müüs Nissan üle maailma 882.000 sõidukit, mis on 2008. aastaga võrreldes 20,9% enam.
 
2009. aasta aprillist kuni detsembrini oli maksustamisjärgne puhastulu 54 miljardit jeeni (580 miljonit USA dollarit, 410 miljonit eurot), mis on eelmise aastaga võrreldes 25% enam. Puhastulu langes 19,5% võrra ja moodustas 5,3796 triljonit jeeni (57,47 miljardit USA dollarit, 40,45 miljardit eurot). Kasum põhitegevusest ulatus 228,9 miljardi jeenini (2,45 miljardit USA dollarit, 1,75 miljardit eurot), tõustes 147,6%. Kasumimarginaal oli 4,3%. Normaalkasum moodustas 145,9 miljardit jeeni (1,56 miljardit USA dollarit, 1,1 miljardit eurot), tõustes 62%.
 
Majandusaasta esimese üheksa kuuga müüs Nissan üle maailma 2.505.000 sõidukit, s.o eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4,8% vähem.
 
Ettevõte tõstis oma prognoosi kogu 2009. majandusaasta suhtes. Tuginedes majandusaasta korrigeeritud keskmistele valuutakurssidele (92 jeeni dollari kohta ja 132 jeeni euro kohta), edastas Nissan Tokyo väärtpaberibörsile 31. märtsil 2010 lõppeva majandusaasta kohta järgmise prognoosi:
 
  • puhastulu 7,4 triljonit jeeni (80,43 miljardit USA dollarit, 56,06 miljardit eurot); 
  • kasum põhitegevusest 290 miljardit jeeni (3,15 miljardit USA dollarit, 2,2 miljardit eurot); 
  • puhaskasum 35 miljardit jeeni (380 miljonit USA dollarit, 270 miljonit eurot); 
  • uurimis- ja arenduskulud 395 miljardit jeeni (4,29 miljardit USA dollarit, 2,99 miljardit eurot); 
  • kapitalikulud 300 miljardit jeeni (3,26 miljardit USA dollarit, 2,27 miljardit eurot). 
 
Märkus 1. 4. novembril 2009 edastas Nissan korrigeeritud keskmiste valuutakursside põhjal (90 jeeni dollari kohta ja 131,6 jeeni euro kohta) Tokyo väärtpaberibörsile 31. märtsil 2010 lõppeva majandusaasta kohta järgmise prognoosi: 
 
  • puhastulu 7 triljonit jeeni (77,78 miljardit USA dollarit; 53,19 miljardit eurot); 
  • kasum põhitegevusest 120miljardit jeeni (1,22 miljardit USA dollarit, 910 miljonit eurot); 
  • puhaskahjum 40miljardit jeeni (440 miljonit USA dollarit, 300 miljonit eurot); 
  • uurimis- ja arenduskulud 395 miljardit jeeni (4,39 miljardit USA dollarit, 3 miljardit eurot); 
  • kapitalikulud 325 miljardit jeeni (3,61 miljardit USA dollarit; 2,47 miljardit eurot). 
 
Märkus 2. Lugeja mugavuse huvides on summad dollaritesse ja eurodesse ümber arvutatud jeeni ja dollari ning jeeni ja euro vahetuskursi alusel. Arvestus põhineb 31. märtsil 2010 lõppeva majandusaasta esimese üheksa kuu keskmistel vahetuskurssidel.


Lisainformatsioon:
Nissan Nordic Europe Oy, Managing Director, Taro Nakayama, +358 (0)10 770 5300, tnakayama@nissan-europe.com
Communications Director, Taina Erkkilä, +358 (0)10 770 5311, terkkila@nissan-europe.com 
 
Nissan Euroopas
Disaini, uuringu ja arenduse, tootmise, logistika ning müügi ja turundusega tegeleb Nissan Europe's ligi 12 400 inimest. 2008. finantsaasta jooksul müüs Nissan 530 000 sõidukit 40sse Euroopa riiki, k.a. Venemaale. Samal ajal toodeti 450 000 sõidukit Hispaania ja Suurbritannia tehastes.Lisainformatsioon: www.nissaneurope-newsbureau.com
 
Nissan Nordic Europe OY
Nissan Nordic Europe OY põhitegevuseks on Nissani sõidukite ja varuosade import ning hulgimüük Nissani edasimüüjatele Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis. Nissan Nordic Europe Eesti kontor asub Tallinnas Osmussaare tee 10 ning haldab Baltimaade edasimüüjaid.