Nissan palkab üha enam naisi / AUTOSPIRIT / Uudised

Nissan palkab üha enam naisi

Nissan Motor Company osales 2007. aasta naiste ülemaailmsel konverentsil, kus Nissani soolise mitmekesistamise arendamise büroo naisjuht Yukiko Yoshimaru tõstis esile Nissanis kasutatud soolise mitmekesistamise edendamise meetmeid Jaapani korporatiivses keskkonnas.

Nissani sünnimaal Jaapanis on kultuurilised normid mõjutanud naiste traditsioonilist rolli nii, et sotsiaalsed ootused on keskendud naise kui hoolitseja rollile perekonnas. Peale selle on autotööstus ikka veel väga meestele orienteeritud ning juhtivatel kohtadel töötavaid naisi on Jaapani autotööstussektoris 0,8%.

“Oleme Nissanis kohusetundlikult ja teadlikult pingutanud, et edendada soolist mitmekesisust, sest firma usub kindlalt, et sellest tekkivaid positiivseid tulemusi saab kasutada konkurentsieelisena, mis aitab vahetult kaasa firma kasvule ja kasumlikkusele,” ütles Yoshimaru.  “Meie kõrgem juhtkond on selgelt pühendunud naiste ja meeste osakaalu tasakaalustamisele ning meie tegevdirektor Carlos Ghosn on soolise mitmekesistamise pooldaja.”

Yoshimaru märkis, et Jaapanis väljakujunenud naiste traditsioonilise rolli tõttu kujuneb autotootjatele Jaapanis väga nõudlik keskkond, mis puudutab mõtteviisi ja hoiakute muutmist töökohal. “Tuleb näidata ja arvudega tõestada, kuidas mitmekesistamine võib lisada organisatsioonile kui tervikule väärtust,” lisas ta.  

Nissanis Jaapanis on naiste osakaal juhitasandil 4% (aprillis 2007), mis on küll suurem kui praegune tööstusharu keskmine, kuid ei näita Yoshimaru arvates Nissani potentsiaali.  Firma jätkab aktiivsete meetmete võtmist parandamaks seda näitajat ning loomaks naistele paremad võimalused oma karjääri edendamiseks firmas.

Mõned mitmekesistamise meetmed, mida on Nissanis Jaapanis juba rakendatud:
- Pikem lapsehoolduspuhkus kui seadusega ette nähtud (kuni lapse kaheaastaseks saamiseni)
- Lühem tööpäev ja paindlikum tööaeg emadele (kuni 3-tundi lühem tööpäev)
- Laste päevahoiukeskused töö juures
- Mobiilse/kaugtöö võimalus

Nissani mitmekesistamise meetmed on toonud kaasa olulisi positiivseid tulemusi:
- Nende naistöötajate arv, kes lahkuvad töölt abiellumise, lapse sündimise või lapse eest hoolitsemise tõttu, on märgatavalt vähenenud, ehk poole võrra viimase kolme aasta jooksul.
- On oodata, et juhtidena töötavate naisotsustajate osakaal kolme aasta jooksul (2005 – 2007) kolmekordistub 1,6%-lt 5%-le. See on oluliselt kõrgem kui tootmissektoris tegutsevate naisjuhtide keskmine, mis on 1,9%.