Nissan kasutab tootmistehastes päikeseenergiat / AUTOSPIRIT / Uudised

Nissan kasutab tootmistehastes päikeseenergiat

Nissan Motor Co. Ltd. paigaldab selle suve lõpuks oma Barcelona tehasesse 606 päikesepaneeli, mis on üks osa meetmetest aitamaks vähendada CO2-heitmete hulka Nissani tehastes ning edendada taastuvenergiaallikate kasutamist.
 
606 päikesepaneeli katavad Barcelonas kokku 3000 ruutmeetrit pinda ning toodavad aastas 308000 kWh energiat, samal ajal väheneb CO2-heitmete maht 110 tonni võrra. Kõikidest paneelidest on 480 valguspaneelid, mis muudavad päikesevalguse kohe elektriks, ning need juba praegu töötavad. Ülejäänud 126 paneeli, mis paigaldatakse selle suve lõpuks, on termopaneelid, mille abil soojendatakse sõidukite värvimisel kasutatavat vett peale muude kasutuseesmärkide.
 
Barcelona tehas on teine Nissani tehas Hispaanias, kus paigaldatakse päikesepaneelid ning see teeb Nissanist esimese autofirma Hispaanias, kes hakkab laialdaselt kasutama päikeseenergiat oma tehastes. Veebruaris teatas Nissan, et paigaldab sel suvel kokku 732 päikesepaneeli oma tarbesõidukite tehases Avilas, millega hoitakse ära kokku 267 tonni CO2-heitmeid igal aastal.
 
C02-heitmete vähendamine, mis tekivad nii toodetest kui ka igapäevasest tegevustest, on Nissanile esmatähtis Nissani Rohelise Kava 2010, firma vahekeskkonnakava kohaselt, mis avaldati eelmise aasta detsembris. Nissan on teatanud, et kava täitmise ühe osana kavatseb firma vähendada C02-heitmeid oma tehastes 7% võrra võrreldes 2005. aasta tasemega.
 
Peale Hispaania kasutab Nissan taastuvenergiat ka oma Sunderlandi tehases Inglismaal, kus ta on püstitanud kuus tuuleturbiini. Kuus turbiini toodavad 5% tehase aastasest elektrist, mille arvelt vähenevad C02-heitmed 3300 tonni aastas. Nissanil on Hispaanias 6800 töötajat ning firma tootis 2006. aastal rohkem kui 200000 sõidukit.