Nissan Pivo 2 robot hoiab juhi tuju üleval / AUTOSPIRIT / Uudised

Nissan Pivo 2 robot hoiab juhi tuju üleval


Pivo 2 on keskkonnasõbralik elektril töötav linnasõiduauto, kus juhi ja auto vahelist suhet aitab üleval hoida robotaagent (RA).

Nissani läbiviidud uurimus näitas, et juhid, kes on heas tujus, satuvad teistest märksa vähem õnnetustesse. Seda ideed edasi arendades usub Nissan, et ka sõiduk võib äratada kiindumustunnet, luues tõelise „partnerlussuhte”.  Sel eesmärgil kasutab Pivo 2 robotagenti (RA), mis aitab autot ja juhti ühendada, õhutades kiindumus- ja usaldustunnet.
RA „nägu” vaatab vastu näidikulaualt, RA „räägib” juhiga ja „kuulab” teda, aimates vestlus- ja näotuvastustehnoloogiate abil ära juhi meeleolu.  Lisaks juhtimisel abiks oleva teabega varustamisele on RA programmeeritud vastavalt olukorrale juhti ergutama või rahustama.  Enamgi veel, RA isegi „žestikuleerib” (näiteks noogutab ja raputab pead), nii et teda on võimalik intuitiivselt mõista, mis aitab viia juhi rahulikumasse ja rõõmsamasse meeleollu.  See interaktiivne liides loob usaldus- ja kiindumustunnet juhi ja auto vahel, mis teeb juhtimise turvalisemaks ja mõnusamaks.

„Arendusprotsessi käigus RA-ga suheldes hakkasime me isegi muretsema ja vahel oleks tahtnud teada, mida RA mõtleb, eriti siis, kui ta oli tükk aega vait,” ütles Masahiko Tabe, Nissani kõrgema inseneriosakonna juhataja.  „On täiesti ilmne, et meil tekkis RA ja sellest tulenevalt ka Pivo 2 vastu usaldus- ja kiindumustunne.”

Intelligentne välimus ja disain
Rohkem kui lihtsalt Pivo 2-st veereva robotagendi interaktsioonilabori loomisele on Pivo 2 füüsilise ülesehituse juures rõhutud intelligentsele disainile. „Tavaliselt peetakse auto kujundust arendades silmas mehaanilisi funktsioone, näiteks seda, kus peaks asuma esi- või tagatuled,” räägib tootedisaini osakonna peadisainer Masato Inoue.  „Pivo 2 konstrueerides arvestasime aga sellega, et kogu auto on intelligentne eluvorm. Pivo 2 on katse, millesarnast me varem pole proovinud ellu viia.”

Pivo 2 välimus on ligitõmbava, silmatorkavalt eristuva stiili väljendus. Suure võimsusega õhukesed kettakujulised mootorid, mis asuvad kõigi nelja ratta juures, kaotavad vajaduse kere sees asuvate veomootorite järele, mis hoiab ruumi oluliselt kokku. Lisaavarust saadakse tänu Nissani kõrgtehnoloogilistele kompaktsetele liitium-ioonakudele, mis mootoreid veavad, ning ka igasse mootorisse ehitatud kompaktsele vaheldile.

360 kraadi pöörlev kabiin muudab Pivo 2 esiukse juurdepääsetavaks igast küljest, võimaldades sõitjatel ukse enda suunas pöörata ja siseneda olenemata sellest, kus nad seisavad. Juht ja sõitjad pääsevad oma istmele eesuksest, just nagu siseneksid või väljuksid nad oma isiklikust ruumist. Sõidukis olles ümbritseb neid rahulikku meeleolu soodustav õhkkond. Salong on kujundatud nii, et juht istub ees keskel, taga asub aga puhketooli sarnane reisijate iste, mis võimaldab kolmel inimesel end väikeses kabiinis mugavalt tunda.

Et sisenemist ja väljumist mugavamaks teha, on Pivo 2 näidikulaud ehitatud elektrilise esiukse sisse ning rool tõuseb üles, kui uks avatakse. Kõrgtehnoloogiline RA süsteem asetseb näidikulaua vasakul küljel ning vedelkristallekraan paremal. Ekraan muutub vastavalt RA suhtlemisele juhiga.

Kaasaegsed Nissani tehnoloogiad „alati nauditava, kõikjal mugava” ja ka külgsuunas liikumise jaoks  

Üks linnasõiduautole esitatavaid põhinõudmisi on, et see oleks linnas sõites mugav ja mõnus, lihtne parkida ning võimeline ka kitsastel tänavatel hõlpsalt manööverdama.  Pivo 2 pöördkabiini, mis on pärit juba esimese Pivo põlvkonnast, teevad võimalikuks eesrindlikud traaditehnoloogiad ning Metamo (muudetava geomeetria) süsteem, mis võimaldab sõiduki osiste omavahelist paigutust paindlikult muuta.  Pivo tähtsaim tunnusjoon, pöörlev kabiin, tähendab, et juht on alati näoga sõidusuunas, seda isegi paralleelsel parkimisel või ka otsesuunas pargitud autoga kohalt lahkudes.

Tänu kõrgemale kontrolltehnoloogiale, mis aitab juhtida igas rattaüksuses asuvaid õhukesi kettakujulisi veomootoreid, on Pivo 2-ga lihtne manööverdada ka sel viisil, mis tavasõidukiga oleks keeruline.  Võimaldades kõiki nelja rattaüksust eraldi kontrollida, nii et rehvid liiguvad sarnaselt käe liikumisele, suudab Pivo 2 ka külgsuunas liikuda – ilmselge eelis kitsastes parkimiskohtades ja ummikutes.

Lisaks mugavuse suurendamisele, võimaldades auto asendit paindlikult igas suunas muuta, aitab Pivo 2 Metamo süsteem kaasa ka dünaamika ja turvalisuse parandamisele.  Näiteks kontrollib süsteem automaatselt rataste asendit, et ühtlustada kõigile neljale rattale langevat koormust vastavalt sõiduoludele.  Selle saavutamiseks liiguvad rattad kiirendamise ajal tahapoole, aeglustamise ajal ette ja pöördel väljapoole. Selline koormusjaotuse tehnoloogia tagab stabiilse sõidu, ilma et peaks kiirendamisel, aeglustamisel või pöördel keha kallutama.

Pivo esimene versioon

Algupärane Nissan Pivo oli uuenduslik kolme istmega elektril töötav linnasõiduauto, mille kabiini oli võimalik pöörata 360 kraadi. Pivo oli 2005. aasta Tokyo Motor Show’l suureks üllatajaks. Kaks aastat hiljem tulevad Nissani kõrgema inseneriosakonna futuristid tagasi mudeliga Pivo 2. Pivo 2 on „intelligentse eluvormi disain”, mis pakub välja täiesti uue juhi ja auto vahelise suhte.

Sarnaselt läbimurdemudelile Pivo on ka Pivo 2 keskseks ideeks ainulaadse disainiga pöörlev kolmeinimesekabiin ja „traaditehnoloogiad”, mis asendavad tavalisi liigendmehhanisme (võlle, hüdraulilisi silindreid ja teisi osiseid) rooli-, pidurdus- ja ajamiseadmetes.

Pivo 2 on varustatud ka paljude ohutuskava Nissan’s Safety Shield* ideel põhinevate turvasüsteemidega, sh ümbruse jälgimise süsteemi (AVM – Around View Monitor) ja pikivahe kontrollsüsteemiga (DCAS – Distance Control Assist System).

Uurides tuleviku keskkonnatehnoloogiat juba täna

Pivo 2 on järjekordne näide sellest, kuidas Nissan pakub oma klientidele sõidukites sõbralikke uuendusi ja intelligentseid funktsioone.  Arvukate kaasaegsete tehnoloogiate kasutuselevõtt on viinud Pivo 2 kompaktsuse, enneolematu vormi ja sõiduauto puhul senitundmatu liikumisvõimeni.  Pivo 2 näol täitub unistus elektriautost, millest loodetakse tuleviku keskkonnatehnoloogiate tuumelementi, ning saab teoks uut tüüpi suhe auto ja juhi vahel, mida iseloomustab „alati nauditav, kõikjal mugav” meeleolu.

*Täpsemat teavet leiate Nissan’s Safety Shieldi tehnoloogiapeatükist.