NISSAN ANNAB ÜLEVAATE JÄRGMISE PÕLVKONNA KESKKONNASÕBRALIKEST SÕIDUKITEST / AUTOSPIRIT / Uudised

NISSAN ANNAB ÜLEVAATE JÄRGMISE PÕLVKONNA KESKKONNASÕBRALIKEST SÕIDUKITEST

Täna kergitas Nissan Motor Co., Ltd. saladuseloori oma elektri- ja hübriidelektrisõidukitelt, mis saavad energiat uudsetelt liitiumioonakudelt. Vastavalt NISSAN GT 2012 äriplaanile on ettevõte seadnud endale eesmärgiks asuda juhtima emissioonivabade sõidukite segmenti ja andnud teada oma plaanist luua aastaks 2010 täielikult elektrienergial töötav sõiduk ning asuda seda globaalselt turustama 2012. aastal.


Elektrisõiduk (proovisõiduk),


Hübriidsõiduk (proovisõiduk) ,


Liitiumioonaku

Elektrisõiduk (EV)

Võimsate liitiumioonakudega varustatud EV prototüüp kujutab endast osa Nissani laialdasest emissioonivabade sõidukite uuringu- ja arendusprogrammist. See uusima põlvkonna sõiduk on esisillaveoga ja see on varustatud vastselt väljatöötatud 80kW mootori ning inverteriga. Uudsed lamineeritud liitiumioonakud on paigaldatud sõiduki põranda alla ja ei vähenda seetõttu salongi ega pagasiruumi mahtu.

2010. aastal avalikkuse ette toodaval seeriasõidukil on unikaalne kerekuju ja see ei rajane ühelgi olemasoleval Nissani mudelil.

Hübriidelektrisõiduk (HEV)

Nissani algupärane HEV kätkeb endas kaht murrangulist tehnoloogiat – võimsat tagasillaveoga hübriidsüsteemi ja paralleelajamiga hübriidsüsteemi. Sõidukis on kasutatud Nissani algupäraselt väljatöötatud hübriidtehnoloogiat ja esimest tagasillaveoga hübriidajamit.

Energiatarbimist optimeeriva kahesidurilise paralleelajami süsteemi korral on elektrimootor ühendatud sisepõlemismootori ja jõuülekandega kahe eraldi siduri kaudu. Vastavalt muutuvatele sõidutingimustele lülitub elektrimootor energia säästmiseks, energiatarbe optimeerimiseks ja kütusekulu vähendamiseks pidevalt ühelt sidurilt teisele.

Paralleelajamiga hübriidsüsteemi korral ei kasutata tavapäraseid ülekandekonvertereid, mistõttu on sõiduki reaktsioonikiirus parem ja selle lineaarne kiirendus tagab juhile mõnusama sõidutunde.