Nissan avalikustas meetmed autoturu langusega võitlemiseks / AUTOSPIRIT / Uudised

Nissan avalikustas meetmed autoturu langusega võitlemiseks

Nissan tegi teatavaks tegevusplaani, mille eesmärk on parandada ettevõtte tulemusi ülemaailmse majandus- ja finantskriisi tingimustes.

Keskpikka äriplaani kuulunud Nissan GT2012 projekt ajutiselt katkestatakse, kuid ettevõte jätkab püüdlemist üha kõrgema kvaliteedi poole ja nullemissiooniga sõidukite arendamist. Ettevõttes tühistatakse juhatuse preemiad, karmistatakse inventarikontrolli, seatakse eesmärgiks tuua igal aastal turule keskmiselt kümme uhiuut mudelit ning otsitakse võimalusi vastastikku tulutoovaks koostööks Renault-Nissani alliansi raames.

Lisameetmetena koondatakse üle maailma 20 000 töötajat, millega Nissani palgal olevate inimeste arv väheneb 215 000-le.

Käesoleva majandusaasta jooksul on Nissan maailmas turule toonud kaheksa uhiuut mudelit, nagu näiteks uus Z, Cube ja Qashqai+2.

Nissan Motor Co., Ltd. teatavaks kolmanda kvartali ja samuti rahandusaasta esimese üheksa kuu finantstulemused. 2008. rahandusaasta 3. kvartalis oli ettevõtte kahjum 0,55 miljardit eurot. 31. märtsil 2009 lõppeva 2008. rahandusaasta puhaskahjumiks ennustatakse 1,75 miljardit eurot.

Nissani kahjum tuleneb maailma majanduse tugevast langusest 2008. kalendriaasta teisel poolel, eriti aga tugeva jeeni negatiivsest mõjust, tarbijate kindlustunde järsust vähenemisest kõigil põhiturgudel ja tootevaliku halvenemisest.

Maailma majanduse halveneva seisundi ja sellega kaasneva ülemaailmse autoturu olukorra halvenemise tõttu esitas Nissan 31. märtsiga 2009 lõppevaks rahandusaastaks Tokyo börsile järgneva korrigeeritud prognoosi:

 • konsolideeritud puhastulu 54,93 miljardit eurot;
 • tegevuskahjum 1,19 miljardit eurot;
 • normaaltulust maha arvestatav kahjum 1,26 miljardit eurot.

Nissani kolmanda kvartali põhinäitajad on järgmised:

 • maksudejärgne konsolideeritud puhaskahjum oli 0,55 miljardit eurot;
 • puhastulu vähenes 34,4% ehk 12,02 miljardi euroni;
 • tegevuskahjum oli kokku 0,66 miljardit eurot;
 • normaaltulust maha arvestatav kahjum ulatus 0,75 miljardi euroni;
 • Nissan müüs üle maailma kokku 731 000 sõidukit, mida on eelmise perioodiga võrreldes 18,6% vähem.


Nissani põhinäitajad perioodil aprill–detsember 2008 on järgmised:

 • maksudejärgne puhaskasum vähenes 87,5% ja oli 0,29 miljardit eurot;
 • puhastulu vähenes 14,7% ehk 44,25 miljardi euroni;
 • tegevuskasum vähenes 84% ja oli 0,61 miljardit eurot;
 • tasuvuskoefitsient alanes 1,4%-ni;
 • kasum põhitegevusest vähenes 84% ehk 0,6 miljardi euroni;
 • Nissan müüs üle maailma kokku 2 633 000 sõidukit, mida on eelmise perioodiga võrreldes 3% vähem.